Frågor:
Jag har ett hus från -86. Och det är en sak som förbryllar mig. På garagetaket ligger ett 3-5 cm tjockt gruslager över papptaket, varför?

Skall jag låta gruset ligga kvar eller skall jag ta bort det och därmed få bättre översikt av papptaket?

Svar:
Gruset ligger där för att det skall föreställa att det är lite vackrare så än om papptaket ligger bart. Någon egentlig teknisk funktion har det inte.

Källa:www.viivilla.se