Mellan 2006 och 2010 ska det byggas 8 000 nya bostäder i Göteborg. De tre största kommunägda bostadsbolagen i Göteborg är Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder. Tillsammans äger och förvaltar de cirka
63 000 lägenheter i dag, och det kommer att bli fler de kommande åren.

Johan Niklasson är teknisk chef på Poseidon och han berättar om deras framtidsplaner:

– Kaverös, Glasmästaregatan i Krokslätt, kvarteret Venus i Gårda, Torpa, Strömmensberg och Högsbohöjd är aktuella områden för oss att bygga i de kommande åren, säger han.

Poseidon kommer bland annat bygga ett kategoriboende för unga i Doktor Forselius Backe på Guldheden, och totalt planerar man för att bygga 240 lägenheter fram till år 2010.

– Vi bygger för alla. Det beror på området och på huset. Finns det ett behov av stora lägenheter så bygger vi det till exempel, säger Johan Niklasson.

Bostadsbolaget har byggt en del bostäder under 2007. Totalt blev 22 lägenheter klara på Norra Älvstranden. Leif Andersson som är teknisk chef på Bostadsbolaget berättar att man kommer bli klara med betydligt fler lägenheter under de kommande åren:

– Under 2008 rör det sig om cirka 150 stycken, under 2009 cirka 130 och under 2010 räknar vi med att färdigställa drygt 200 lägenheter. Bostadsbolaget bygger just nu på Stapelbädden på Norra Älvstranden, totalt handlar det om cirka 380 lägenheter just där.

Harald Pleijel är utvecklingschef för Familjebostäder från och med år 2009 kommer Familjebostäder att bygga en hel del:

– Till exempel planerar vi för cirka 80 lägenheter på Riksdalersgatan i Högsbo, 30 lägenheter på Allmänna vägen i Majorna och 40 lägenheter i Norra Krokslätt, säger han, men vår förhoppning är att vi skall få igång ytterligare projekt. Exakt vad vi bygger avgörs av efterfrågan, om det till exempel behövs seniorbostäder eller lägenheter med särskild inriktning mot ungdomar. När det gäller storleken på lägenheterna kommer de att variera, tyngdpunkten kommer dock att ligga på mindre lägenheter. Man kan inte i dag säga vad hyrorna kommer att hamna på men det handlar inte om lägenheter med de allra högsta hyrorna.