Ganska ofta hör man ordet äkta matta men vad menas med en äkta matta? Varifrån kommer äkta mattor? Vad finns det för varianter av äkta mattor?

Vad är en äkta matta?

En äkta matta är en matta från orienten och den är handknuten. Historien om äkta mattor är lång och den börjar i Persien på 1400-talet. Troligen tidigare fanns det handknutna mattor som är äldre. Men det är från Persien vi har de äldsta handknutna mattorna – det var mattor som inte skulle ligga på golvet i första hand utan det var mattor som tjänade som tapeter.

Persisk matta vs Orientalisk matta

Det är ganska lätt att skilja på en persisk matta från en orientalisk matta – en persisk matta har ofta växtmönster och en orientalisk matta har geometriska mönster. Vanligaste färgerna i äkta mattor från Persien eller orienten är mattor i rött och blått med inslag av grönt och vitt. En äkta matta ska också ha naturfärgade garner som ger den extra lystern åt en äkta matta.

Historiskt sett har persiska mattor vävts och knutits av normadstammar i Iran och många byar i Iran har mattor uppkallade efter sig. Ett exempel på detta är persiska Kashan mattor som är känd över hela världen.

Även om persiska mattor har växter och orientaliska mattor har geometriska mönster så finns det varianter beroende på vilken region och i vissa fall vilken by som en matta kommer ifrån.

Många mattor har sin egen berättelse invävd i sitt mönster och vi har svårt att tolka dessa berättelser. Som barn tyckte jag om att sitta i soffan och titta på den stora persiska mattan i mormors vardagsrum och hitta på egna berättelser som stämde in i mönstret.

Mellan 1500 och 1700 talet var persiska mattor de absolut finaste mattorna som fanns att få tag på. Att transportera persiska och orientaliska mattor till Europa var både dyrt och farligt och därför var äkta mattor dyra och fanns bara i de rikaste hemmen. Efter andra världskriget började allt fler äkta mattor komma till Europa och priserna sjönk på äkta mattor. Många av de äkta mattor som kom då var dåligt knutna och är idag värdelösa.

Vad är en fin äkta matta

En fin äkta matta är tung och luggen på mattan är tjock. Det ska vara näst intill omöjligt att komma så långt ned att man ser varpen eller självaste kunten. Knutarna i en handknuten matta ska vara täta och hårt åtdragna.

Det finns två typer av knutar i en äkta matta – det finns en symetrisk knut och en asymetrisk knut. I båda fallen knyter en knut ihop två varptrådar. Varv på var av knutar som packas ihop tätt utgör en äkta matta. Genom att byta garn i tråden som man knyter ihop varptrådarna med så byggs ett mönster upp. Genom sina täta knutar blir en äkta matt hållbar och i det närmaste outslitlig under en livstid.

En riktigt fin äkta matta är inte bara tjock och tät, den har ett helt unikt mönster. Att hitta de helt unika äkta mattorna är svårt eftersom de flesta äkta mattor som säljs i Europa är fabrikstillverkade. Ska du köpa en äkta matta vänd dig till en en handlare som säljer äkta mattor som Lupperts mattor för att hitta vackra äkta mattor som är en prydnad för hemmet.