Ungahem startades i syfte att göra det lättare för unga icke högskolestuderande att komma in på bostadsmarknaden.

Mellan åren 2002-2006 byggdes det cirka 8 000 nya bostäder i Göteborg. Av dessa är ungefär 2 800 studentbostäder. Det finns också ett stort behov av förstagångsbostäder för ungdomar som bor i Göteborg och som inte studerar. Därför riktar sig Ungahem till dem. Både de kommunägda bostadsbolagen och privata värdar i Göteborg erbjuder lägenheter via Ungahem.