Rådgivningsavdelningens lantmätare ger våra medlemmar svar på frågor om exempelvis bygglov, detaljplaner, tomtgränser, servitut och lantmäteriförrättningar. Vi har fri telefonrådgivning för medlemmar vardagar
kl. 8.30-12.00. Man kan även som medlem skicka in sina frågor via brev, fax eller e-post. Den hjälp våra medlemmar erbjuds är främst hjälp till självhjälp.

Om vi bedömer att medlemmen är i behov av ett ombud har vi möjlighet att hänvisa till någon av våra ca 80 samarbetsadvokater. Våra medlemmar har rätt till ett fritt telefonsamtal upp till en timme med en samarbetsadvokat. Vi kan också hänvisa till annan specialexpertis.

Rådgivningen angående bygglov och lantmäteri omfattar bland annat följande områden:

Bygglov:
Vi ger information och svar på frågor med anknytning till plan- och bygglagen (PBL). Det kan till exempel vara frågor angående bygglov, när bygglov behövs, tolkning av varför bygglov avslagits, hur överklagande av beslut går till samt vad man kan göra när grannen vill bygga något. Vi hjälper till att informera om och tolka detaljplaner, dvs kommunens långsiktiga planering av markanvändning inom kommunen.

Lantmäteri:
Vi ger information om och svar på frågor angående bland annat fastighetsgränser, servitut samt lantmäteriförrättningar såsom avstyckning och fastighetsreglering (överföring av mark mellan fastigheter).